Вісті з полів

Реклама

Проблеми матеріалознавства

Основними елементами другого контура є нерухомий концентратор з фокальною дугою і два підземних термостатованих резервуари. У розрахунку для цієї схеми використовується нерухома залізобетонна радіоастрономічна антена з діаметром параболоїда 32 м, розташована в Кацівелі.

Подробнее

Акумулятори тепла

Можна одночасно проводити експериментальні дослідження напівпромислових технологічних процесів одержання водню, конверсії природного газу, опріснення морської води за допомогою сонячної та вітрової енергій. Залежно від регіону можуть також здійснюватися роботи з гідрогеологічного обґрунтування місць створення потужних акумуляторів тепла від джерел енергії в закинутих шахтах, природних підземних резервуарах, водоносних шарах для наступного зимового теплозабезпечення окремих об'єктів і населених пунктів.

Подробнее

Комплексне використання відновлюваних джерел енергії, підземне акумулювання тепла

У Японії завершується будівництво двох СЕС потужністю по мегавату. Одна з них модульна, друга - баштового типу.

Подробнее

Річний виробіток електроенергії

Внутрішній радіус першого ряду геліостатів 75, зовнішній 200 м. Яруси зміщені, і геліостати будуть обслуговуватися за допомогою кранів, що переміщуються. У парогенераторі тиск пари досягає 40 атм. Середня потужність турбіни 3,5 МВт. Запроектовано тепловий акумулятор, який заряджується насиченою парою з температурою 250 °С. Це величезні залізобетонні посудини, заповнені водою, загальним об'ємом 1 тис. м3. Розрахований коефіцієнт корисної дії акумулювання досягає 75, проектний 12 %. Стеження за Сонцем здійснюється автоматично з використанням ЕОМ. Привід геліостатів електромеханічний.

Подробнее

Наземні сонячні електростанції

Результати підтвердили дані лабораторних досліджень про найбільше погіршення відбивальних властивостей у короткохвильовій частині спектра. Найстабільнішими виявилися плівки на підкладинках з алюмінію і нікелю з алюмінієвими покриттями й захисними плівками з оксидів кремнію та алюмінію.

Подробнее

Дослідження зразків концентраторів

На думку спеціалістів фірми Норт Амерікен Рокуел Корпорейшн, створення такої печі не становить принципових технічних труднощів, і вона повинна стати ідеальним засобом для плавлення будь-яких металів у космосі. Використання концентрованої сонячної енергії для монтажних робіт у ряді випадків може ефективно доповнити інші традиційні з'єднання просторових металоконструкції Конструкція концентраторів і використовувані матеріали повинні протягом тривалого часу забезпечувати задану геометричну форму та високу якість відбиваючої поверхні в період функціонування в космосі.

Подробнее

Космічні сонячні енергетичні споруди

Усереднена економічна шкода для такої станції лише за рахунок викидів в атмосферу становитиме 3,7-106 карбованців на рік. А якщо спробувати уявити, що цю економічну шкоду ми усуваємо заміною традиційного кіловата сонячним мертель мш 32? Очевидно, що використання екологічно чистого джерела - сонячної енергії - буде породжувати економічний ефект від впровадження відновлюваного джерела.


Так ось, якщо припустимо, що традиційні кіловати в денний час замінюються за рахунок сонячної енергії, тоді при середній тривалості сонячного випромінювання на території України - 2000 год на рік - на кожному кіловаті буде зменшено заподіювану шкоду приблизно на 70 коп. Сонячна енергетика становитиме 23 % річного виробітку ТЕС, а економічний ефект - 820 тис. карбованців на рік. Тепер уявимо, що сонячний кіловат використовується в комплексі з іншими видами відновлюваних джерел енергії із загасанням підігрітої води, наприклад, у підземному резервуарі - акумуляторі.


Подробнее

Кремнієві сонячні батареї

До дуже перспективних пристроїв для використання теплоти сонячних променів належать також теплоенергетичні установки системи життєзабезпечення і терморегулювання на космічних кораблях. Як відомо, більшість таких пристроїв потребує досить високих температур эко.


Подробнее

Джерела енергетики

Якщо подивитися уважно, неважко впевнитися, що першоджерелом майже всіх видів мінерального палива і відновлюваних джерел енергії є промениста енергія Сонця. Проте чому ж це відновлювані джерела енергії не простують переможно по всьому світу?

Саме тому, що нам багато потрібно й зараз, а за прийнятими у наш час мірками ці джерела істотно поступаються перед енергетикою прямого спалювання запасеного сонячного тепла.

Подробнее

Загроза кисневого голоду

До того ж, за ці пошуки треба платити, а повної впевненості в тім, що предмет пошуків взагалі існує, нема. Пошуки покладів починаються, по суті, з нульової інформації про конкретний їх об'єм, і ризик не підтвердження прогнозних запасів, як правило, досить великий sfgdelta.com .


Подробнее

Анонсы

Партнеры