Вісті з полів

Реклама

КОНЦЕПЦІЯ наукового забезпечення розвитку сфери енергозбереження

КОНЦЕПЦІЯ
наукового забезпечення розвитку сфери енергозбереження

Концепція розроблена з метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету на проведення наукових досліджень і розробок, проектних і конструкторських робіт, замовником яких є Державний комітет України з енергозбереження, та на виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету".
Подробнее

Положення про Управління науки та нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держкоменергозбереження

___________________ Ю.І. Шульга

10.02.2004 р.
Подробнее

Управління науки та нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
оголошує прийом заявок

на виконання прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), спрямованих на виконання наукових частин Комплексної державної програми енергозбереження України (КДПЕ) та Програми держаної підтримки розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики (НВДЕ).
З 3 жовтня до 28 листопада 2005 р. Комітетом приймаються заявки на виконання прикладних НДДКР з чітко визначеними практичними результатами в рамках пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки в галузі енергозбереження:
Подробнее

Юридичне управління

Коротко про нас
1. Малая Марія Вікторівна - начальник управління.
Здійснює керівництво Юридичним управлінням: відділом стандартів, норм, нормативів та юридичною службою Комітету (відділ законодавчого та нормативного забезпечення); готує пропозиції щодо формування єдиної державної політики у сфері енергозбереження та розробляє механізми її реалізації; здійснює аналіз стану і тенденції розвитку законодавства, визначає основні напрямки його удосконалення, усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій; аналізує застосування законодавства у
Подробнее

Анонсы

Партнеры