Вісті з полів

Реклама

Необхідний ємнісний опір конденсаторів визначають із співвідношення

Коефіцієнти потужності навантаження ліній і трансформаторів електричної мережі залежать від складу та режиму роботи її споживачів і визначаються співвідношенням між активною та повною потужностями навантаження
Втрати активної потужності в радіальній лінії (рис. 7.4) при навантаженні 52=Р2+/С?2 і відсутності компенсації визначаються згідно з рівнянням як
Подробнее

Розмикання замкнених контурів живильних та розподільних мереж

Сумарну потужність компенсувальних пристроїв (КП) у електричній системі визначають з умови балансу реактивних потужностей для режиму найбільших навантажень
Розподіл потужності між підстанціями системи можна наближено виконати за умовою рівності коефіцієнтів потужності на підстанціях після встановлення на них КП.
Подробнее

Підвищення коефіцієнта потужності навантаження в електричних мережах

На районних підстанціях енергосистеми, а також на підстанціях, від яких отримують живлення споживачі першої та другої категорій надійності, як правило, встановлюють два або більше трансформаторів, які можуть працювати роздільно або паралельно. Більш економічним, з погляду оптимального розподілу потужностей і зменшення втрат електроенергії, є режим паралельної роботи трансформаторів.
Подробнее

Вибір потужності та розміщення компенсувальних пристроїв

Вираз дає тільки наближене значення граничної потужності 5, за якої доцільно переходити на меншу кількість трансформаторів при зменшенні навантаження підстанції, оскільки при зміні кількості паралельно увімкнених трансформаторів одночасно змінюються втрати активної й реактивної потужностей в трансформаторах, що в свою чергу призводить до зміни втрат у мережі живлення.
Подробнее

Економічні режими роботи трансформаторів

Практично графік оперативних вимкнень трансформаторів узгоджують з графіком навантаження, прагнучи до мінімально можливої кількості перемикань в мережі. Тому трансформатори зазвичай вимикають на тривалий період - на ніч, вихідні дні або літній період. Оптимальну кількість паралельно ввімкнених три обмоткових трансформаторів і автотрансформаторів визначають на основі відповідних розрахунків.
Подробнее

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАС:

В 1994 році Верховна Рада України прийняла Закон України "Про енергозбереження" (74/94 - ВР), який визначає правові, економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об'єднань та організацій розташованих на території України, а також для громадян.

З метою забезпечення проведення єдиної державної політики в сфері енергозбереження, підвищення ефективності роботи, раціонального використання та економного витрачання ПЕР і реалізації Закону України "Про енергозбереження" 26 липня 1995 року Указом Президента України № 666/95 створюється Державний Комітет України з енергозбереження.

6 жовтня 1995 року Указом Президента Україні № 918/95 затверджено "Положення про Державний комітет України з енергозбереження", в якому визначені основні завдання Комітету.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня № 741 для здійснення контролю за дотриманням нормативів витрат ПЕР Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1999 року № 575 "Питання Державної інспекції з енергозбереження" при Держкоменергозбереження утворено Державну інспекцію з енергозбереження, в структуру якої увійшло 2 регіональні та 23 обласні інспекції з енергозбереження.

За 7 років свого існування Комітетом проведена значна робота в напрямі реалізації одного з головних принципів державної політики - політики енергозбереження.

За ініціативою Комітету було створено підрозділи з енергозбереження в міністерствах та відомствах, а також в облдержадміністраціях, основними функціями яких є сприяння підвищенню ефективності роботи з питань раціонального використання та економного витрачання паливно-енергетичних ресурсів .

Держкоменергозбереження реалізує державну політику енергозбереження через координацію роботи і співпрацю з Радою Міністрів АР Ким, обласними та місцевими державними адміністраціями. Облдержадміністрації на виконання вимог чинного законодавства розробили обласні державні програми енергозбереження, які є складовими загальної програми енергозбереження.

Державний комітет з енергозбереження працює над створенням законодавчої та нормативно-правової бази енергозбереження, формує регулюючі механізми стимулювання раціонального використання та економи ПЕР і створення дієвого механізму енергозбереження.

У рамках реалізації політики енергозбереження ключовою проблемою є удосконалення механізмів фінансування енергозбереження. Запровадження механізму стимулювання енергозбереження, який в період відсутності бюджетних коштів, позабюджетного фонду енергозбереження, дешевих кредитних ресурсів та незначних прибутків підприємств може полягати у самофінансуванні його споживачами, придбання ПЕР за рахунок економії коштів, що досягається у результаті запровадження енергозберігаючих заходів, тобто, затрати на придбання ПЕР згідно з їх нормами повинні включатись до валових витрат виробництва.

Працівниками Комітету систематично надається методична допомога представникам галузевих міністерств та місцевих держадміністрацій, проводиться аналіз статистичної звітності по ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у галузях суспільного виробництва та регіонах України.

В економіці багатьох країн світу широко застосовуються енергозберігаючі технології, а для України вирішення проблеми енергозбереження дуже актуальне, у зв'язку з чим роль Держкоменергозбереження набуває особливого значення!


Безпосередньо підтримку сайту ДКЕЗ здійснює Державне підприємство "Координаційний інформаційний центр інформаційної мережі з енергозбереження" (ДП "КІЦ"), який є структурним центром Національної мережі України з енергозбереження (НІМЕЗ) створеної у червні 2001 року за сприянням Державного комітету України з енергозбереження та за підтримки програми TACIS.

Головною метою діяльності Мережі є інформаційна підтримка фізичних та юридичних осіб, що цікавляться проблемами енергозбереження або займаються ними професійно. Також Мережею здійснюється велика робота з популяризації ідей раціонального використання енергії та енергозбереження серед широких верств населення. Багато уваги приділяється освіті у галузі енергозбереження.
Подробнее

Анонсы

Партнеры