Вісті з полів

Реклама

Дифузійне зварювання

Внутрішня поверхня шва зварних з'єднань сталі та титанового сплаву при рівномірному русі зразка гладенька. Хоч зварювання проводилось у стелевому положенні навісу, це не впливало на якість формування шва. Пневмо - та гідровипробування, а також металографічні дослідження та рентгенівське просвічування показали, що метал шва щільний, без будь-яких внутрішніх дефектів.

Подробнее

Похибки вимірювань

Діапазон зміни густини потоку можна варіювати в досить широких межах залежно від поставленого завдання (зварювання паяння, дифузійне зварювання у твердому стані, місцева термообробка). Густину променистих теплових потоків визначали за допомогою водоохолоджуваного калориметра.


Подробнее

Механізм закріплення та переміщення зразка

Як останній використано параболоїд прожекторної установки з такими параметрами: діаметр параболоїда - 2000 мм; фокусна відстань - 850 мм; кут розкриття - 120°; теоретичний діаметр фокальної плями - 8,4 мм; коефіцієнт відбивання дзеркального покриття - 0,87; точність виготовлення - 0,8 мм. Такий концентратор забезпечує при нормальній природній радіації (0,07 Вт/см2) густину променистого потоку в фокальній плямі діаметром 8 мм близько 1400 Вт/см2. При цьому температура абсолютно чорного тіла, яка еквівалентна енергії у фокальній плямі, перевищує 3600 К. Вакуумна система установки складається з камери та агрегату. Камера споряджена насадкою з кварцового скла та закріплена на оптичній осі параболоїда у його фокальній площині.

Подробнее

Використання променистої енергії Сонця для зварювання і паяння металів

За допомогою лазера можна виконати зварювальні з'єднання, аналогічні до тих, які отримують методом плавлення (з успіхом зварюються прямолінійні та кільцеві шви). Найбільш придатні для зварювання лазером мідь, срібло та золото - завдяки високій теплопровідності вони здатні протистояти миттєвому наростанню температури у фокусі променя, що відвертає викид металу із зварювальної ванни.

Подробнее

Зварювання та обробка

Завдяки цьому було знижено вимоги до стабільності параметрів режиму: прискорюючої напруги, струму пучка, питомої потужності у плямі нагрівання кута сходження пучка на виробі, швидкості зварювання, вакууму. Виявилося, що глибина та ширина проплавлення в умовах невагомості та наземних лабораторіях ідентичні.

Подробнее

Електронно-променеве зварювання

Вони підвищують міцність і щільність, дозволяють знизити температуру зварювання, одержати з'єднання без крихкого інтерметалевого прошарку, виключити утворення надзвичайно стійких оксидів на поверхні алюмінію, титану, дисперсійно твердіючих сплавів. В установках дифузійного зварювання можна використовувати найрізноманітніші джерела нагрівання (індукційний, контактний, радіаційний, електронний промені).

Подробнее

Види з'єднань металів

Дифузійне зварювання. Один з найперспективніших методів зварювання - дифузійне з'єднання деталей у твердому стані.

Подробнее

Інтенсивність радіації

На СГУ-3 можна досліджувати комбінований вплив на метал променистого й конвективного теплових потоків. Інтенсивність радіації у фокальній області та конвективний тепловий потік, що підводиться до неї високотемпературним надзвуковим струменем, можна автоматично регулювати за заданою програмою.

Подробнее

Геліоустановка СГУ-1

Переваги використання сонячної енергії безпосередньо, без перетворення в процесах плавлення, випаровування, зварювання і термообробки матеріалів здаються на перший погляд незаперечними. Проте є й недоліки, що утруднюють здійснення цих робіт.

Подробнее

Використання сонячної енергії

Для більш правильної форми їм доцільно надати слабке обертання разом з камерою, з якою дзеркало складає одне ціле... Корисну температуру можна регулювати величиною поверхні дзеркала та різноманітними заставками.

Якщо потрібен ще й певний тиск, то отвір доводиться щільно закривати прозорою для променів заставкою...

Але тими ж самими камерами можна користуватися для нагрівання готових сплавів з метою їх відливання, пресування та кування для надання бажаних форм.

Подробнее

Анонсы

Партнеры