Вісті з полів

Реклама

Что нужно знать о форекс

Начнем с того, что рынок форекс это не «халява», как многие думают сначала, а достаточно тяжелый и энергоемкий способ заработка, но при этом очень прибыльный. Сама идея форекса заключается в способности прогнозировать поведение курсов валют на международных рынках и в умении заработать на этом. Сама механика торговли на форекс достаточно простая, рассмотрим ее на примере двух всем известных валют: евро и доллар.
Посетив сайт freshforex можно увидеть, что при прогнозе о росте евро по отношению к доллару трейдер (так называют игроков на рынке форекс, причем это могут быть физические лица, организации и даже центральные банки разных стран) покупает определенное количество евро за доллары и ждет повышение курса, если прогнозы оправдались и евро действительно выросло, то трейдер продает имеющиеся у него евро за доллары и получает прибыль.
Подробнее

Атомы парфюмерии

Эта смелая и яркая интерпретация фирменного аромата Lanvin, воплощенная в безупречном стиле.
Парфюмеры наделили этот аромат провокационной свежестью и чрезвычайной женственной чувственностью. Цветочно-восточная ароматическая композиция этого парфюма обогащенная нотами пышной зелени и древесными аккордами.
Подробнее

Газова піч - економія електроенергії

Використання людиною енергії і сировини створює велике навантаження на навколишнє середовище і впливає на клімат, і вже, звичайно, є суттєвою частиною фінансових витрат домогосподарств, особливо в період високих цін на енергію. Проте, виявляється зовсім не важко зменшити цю фінансове навантаження на бюджет сім'ї.
Економити енергію при варінні, смаженні або випічці означає мінімізувати, наскільки це можливо, втрати енергії, які у довкілля, і не нагрівати матеріал використовуваної посуду більше, ніж це потрібно, - в ідеалі нагрівати тільки компоненти приготавливаемой їжі. Великий вплив на споживання енергії чинить використання плити, яка, як відомо, може бути електричної або газової. Робоче поле плити з кількома зонами, т.зв. конфорками, і її піч (т.зв. духовка) відіграють все ще головну роль при приготуванні їжі. Сучасні електроплити мають етикетку з енергетичними показниками загальноєвропейського зразка (EU-Label), навпаки, всі газові плити такої етикетки не мають.
Подробнее

Становлення та розвиток Української держави

Значне підвищення цін на нафту в середині 70-х років актуалізувало для розвинутих країн світу проблему енергетичної безпеки як важливої складової національної безпеки кожної держави. Така оцінка енергетичної безпеки спричинила твердження про пріоритетне значення енергозабезпечення, насамперед рівня самозабезпечення як певного стабілізаційного потенціалу. Відтоді для координації заходів, спрямованих на розв'язання цієї проблеми, почало функціонувати Міжнародне енергетичне агентство.

Становлення та розвиток Української держави, глибока криза в економіці загалом та енергетиці зокрема, значне зростання вартості імпортних енергоносіїв і недостатнє забезпечення України власними паливно-енергетичними ресурсами загострили в 90-х роках проблему енергетичної безпеки і для України.

Подробнее

Макроекономічні аспекти енергозабезпечення

Історично склалося, що для періодів якісних змін економіки характерними були зміни і в енергетичній базі країни. Перехід від деревини як палива до кам'яного вугілля, подальша суцільна електрифікація, яка супроводжувалась переходом енергетики на нафту та природний газ, - це далеко не повний перелік якісних змін в енергетичній базі країни. При такій поетапній зміні первинних енергоносіїв спільним було послідовне енергонасичення економіки і це закономірно відображалось у параметрах макроекономічних показників: у високорозвинутих країнах енергоспоживання на душу населення було значно вищим, ніж у країнах, що розвиваються. Мало того, ретроспективний аналіз співвідношення темпів енергоспоживання і темпів економічного зростання до 80-х років свідчить про випередження темпів енергоспоживання. Однак після 80-х років така залежність стосовно високорозвинутих країн світу порушилася. Для багатьох з них сьогодні темпи економічного зростання випереджають темпи енергоспоживання, про що свідчить зниження енергоємності валового продукту.

Подробнее

Енергетика і економічне зростання: ретроспективний аналіз

Однак набирають ваги якісні зміни в енергоспоживанні, фактори науково-технічного прогресу, тому динамічна характеристика пройде шляхом KM. Такий перелом у співвідношенні темпів енергоспоживання та економічного зростання відбувся у 80-х роках завдяки всебічній економії енергії. Відрізок KM відображає випередження темпів економічного зростання порівняно з темпами енергоспоживання, а це означає, що розвиток економіки є інтенсивним і досягає апогею в точці Р, найбільш віддаленій від бісектриси. Закономірно, що цей процес розвивався і продовжує розвиватися циклічно з певним часовим лагом стосовно загальних економічних циклічних коливань. Ґрунтуючись на викладеному розумінні динаміки співвідношення енергоспоживання та ВВП, можна пояснити різні рівні енергоємності ВВП високорозвинутих країн, подібних за територією, населенням, багатством надр, структурою економіки, і тих країн, що розвиваються.

Подробнее

Концепція політики стабілізації енергозабезпечення

Сьогодні широкому колу читачів відоме наростання таких негативних явищ, як катастрофічне збільшення заборгованості України Росії, Туркменістану за енергоносії (нафту та газ), використання отриманої валюти переважно на покриття саме цієї заборгованості, різкий спад виробництва в енергоємних галузях через нестачу енергоресурсів тощо. Швидшими темпами зменшується ВВП порівняно з темпами зниження енергоспоживання, що означає зростання енергоємності національного продукту та зниження енерговіддачі і не відповідає тенденціям, характерним для високорозвинутих країн.

Подробнее

Система нормативного регулювання

З позицій тактичних рішень слід створити ефективну, дієву систему нормативного регулювання, прямого адміністративного контролю і систему непрямого впливу, використовуючи обов'язкові стандарти, пряме і непряме фінансування і державне субсидування, стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), ефективні ціноутворюючий і податковий механізми у сфері енергозабезпечення та енерговикористання.

Подробнее

Державне регулювання енергозабезпечення

Енергозбереження як одна із характеристик сучасної ринкової економіки містить макро- та мікроекономічний аспект. Макроекономічний аспект полягає в тому, що політика енергозбереження розглядається як одне з альтернативних джерел повноцінного та достатнього енергозабезпечення національної економіки. Іншими словами, збалансованість енергобалансу національної економіки в динаміці може досягатися як завдяки приросту замикаючих енергоресурсів, так і оптимізацією витратної частини балансу без зменшення корисного споживання енергії. Безумовно, принципи формування оптимальної системи енергозабезпечення економіки є одночасно стратегічними напрямами сукупного енергозбереження.

Подробнее

Оптимізація організаційних структур

Викладене обґрунтовує значення збереження енергії в макроекономічному аспекті. З позицій мікроекономіки воно розглядається як система локальних заходів щодо вдосконалення та раціонального обмеження енергоспоживання. Така раціоналізація енергоспоживання може здійснюватись як через прямий вплив держави, так і створення відповідного економічного клімату, коли економія енергії є позитивним результатом підприємницької діяльності, ведення домашнього господарства тощо.

Ціновий механізм стосовно енергоресурсів загалом знаходиться в межах від вільного ціноутворення до жорсткого регулювання цін, і визначається конкретними національними особливостями. Так, за рахунок цінового механізму можна домогтися повноцінної заміни рідкого палива природним газом та електроенергією, які є не менш технологічними енергоносіями. Загалом за допомогою системи цін можна досягти оптимального набору енергоресурсів,

Подробнее

Анонсы

Партнеры