Вісті з полів

Реклама

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАС:

В 1994 році Верховна Рада України прийняла Закон України "Про енергозбереження" (74/94 - ВР), який визначає правові, економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об'єднань та організацій розташованих на території України, а також для громадян.

З метою забезпечення проведення єдиної державної політики в сфері енергозбереження, підвищення ефективності роботи, раціонального використання та економного витрачання ПЕР і реалізації Закону України "Про енергозбереження" 26 липня 1995 року Указом Президента України № 666/95 створюється Державний Комітет України з енергозбереження.

6 жовтня 1995 року Указом Президента Україні № 918/95 затверджено "Положення про Державний комітет України з енергозбереження", в якому визначені основні завдання Комітету.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня № 741 для здійснення контролю за дотриманням нормативів витрат ПЕР Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1999 року № 575 "Питання Державної інспекції з енергозбереження" при Держкоменергозбереження утворено Державну інспекцію з енергозбереження, в структуру якої увійшло 2 регіональні та 23 обласні інспекції з енергозбереження.

За 7 років свого існування Комітетом проведена значна робота в напрямі реалізації одного з головних принципів державної політики - політики енергозбереження.

За ініціативою Комітету було створено підрозділи з енергозбереження в міністерствах та відомствах, а також в облдержадміністраціях, основними функціями яких є сприяння підвищенню ефективності роботи з питань раціонального використання та економного витрачання паливно-енергетичних ресурсів .

Держкоменергозбереження реалізує державну політику енергозбереження через координацію роботи і співпрацю з Радою Міністрів АР Ким, обласними та місцевими державними адміністраціями. Облдержадміністрації на виконання вимог чинного законодавства розробили обласні державні програми енергозбереження, які є складовими загальної програми енергозбереження.

Державний комітет з енергозбереження працює над створенням законодавчої та нормативно-правової бази енергозбереження, формує регулюючі механізми стимулювання раціонального використання та економи ПЕР і створення дієвого механізму енергозбереження.

У рамках реалізації політики енергозбереження ключовою проблемою є удосконалення механізмів фінансування енергозбереження. Запровадження механізму стимулювання енергозбереження, який в період відсутності бюджетних коштів, позабюджетного фонду енергозбереження, дешевих кредитних ресурсів та незначних прибутків підприємств може полягати у самофінансуванні його споживачами, придбання ПЕР за рахунок економії коштів, що досягається у результаті запровадження енергозберігаючих заходів, тобто, затрати на придбання ПЕР згідно з їх нормами повинні включатись до валових витрат виробництва.

Працівниками Комітету систематично надається методична допомога представникам галузевих міністерств та місцевих держадміністрацій, проводиться аналіз статистичної звітності по ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у галузях суспільного виробництва та регіонах України.

В економіці багатьох країн світу широко застосовуються енергозберігаючі технології, а для України вирішення проблеми енергозбереження дуже актуальне, у зв'язку з чим роль Держкоменергозбереження набуває особливого значення!


Безпосередньо підтримку сайту ДКЕЗ здійснює Державне підприємство "Координаційний інформаційний центр інформаційної мережі з енергозбереження" (ДП "КІЦ"), який є структурним центром Національної мережі України з енергозбереження (НІМЕЗ) створеної у червні 2001 року за сприянням Державного комітету України з енергозбереження та за підтримки програми TACIS.

Головною метою діяльності Мережі є інформаційна підтримка фізичних та юридичних осіб, що цікавляться проблемами енергозбереження або займаються ними професійно. Також Мережею здійснюється велика робота з популяризації ідей раціонального використання енергії та енергозбереження серед широких верств населення. Багато уваги приділяється освіті у галузі енергозбереження.
Подробнее

Анонсы

Партнеры