Вісті з полів

Реклама

Свобода наукового пошуку

Це єдина земна оболонка, в яку безперервно проникає космічна енергія, космічне випромінювання, перш за все - випромінювання Сонця, яке підтримує динамічну рівновагу біосфери та живої речовини. Під впливом наукової думки і людської праці біосфера переходить у новий стан - ноосферу.

Так ось емісарами ноосфери, як нам здається, мають бути ідея, думка.

І основні доручення, які вони понесуть,- мудрість та моральна досконалість.

У праці Філософські думки натураліста В. І. Вернадський стверджував, що неминучою передумовою переходу до ноосфери є прояв людства як єдиного цілого.

І в ті далекі часи ці передумови він уже бачив: Життя людства, при всій його різнорідності, стало нероздільним, єдиним.

Подія, що відбулася в глухому куточку будь-якої точки, має наслідки - великі й малі - в ряді інших місць, всюди на поверхні Землі, телеграф, телефон, радіо, аероплани, аеростати охопили всю земну кулю.

Відносини стають усе більш простими й швидкими.

Щороку організованість їх збільшується, бурхливо зростає...

Державні утворення, які ідейно не визнають рівності та єднання всіх людей (або такі, що визнають їх лише на словах.

В. Д.), намагаються, не вибираючи засобів, зупинити їх стихійний вияв.

А далі він говорить, що наука в ноосфері буде справді вирішальним фактором.

Це неминуче повинно виявитися в державній структурі.

Інтереси наукового знання повинні виступати наперед у поточній державній політиці.

Свобода наукового пошуку є головною умовою максимального успіху в роботі.

Вона не терпить обмежень.

Як гірко-правдиво звучать сьогодні його слова: У нашій країні її (свободи наукового пошуку В. Д.) ніколи не було, немає і зараз.

Тому він у записці про організацію наукової праці першою з чотирьох проблем висунув відновлення в нашій країні більш демократичної форми наукової організації.

Саме в березні 1917 року вона могла увійти в життя, але щезла в бурхливий період нашої революції.

Розглядаючи людину як нову геологічну силу, яка змінює вигляд Землі, Вернадський писав про необхідність її морального вдосконалення для майбутніх битв за енергію.

Анонсы

Партнеры