Вісті з полів

Реклама

Розповсюдження ядерних матеріалів

Наприклад, у США валовий національний продукт за цей чаб зріс на 40 %, а енергоспоживання залишилося на тому ж самому рівні. Сьогодні в усьому світі добувається за рік 4 млрд т вугілля, 3 млрд т нафти, 1500 млрд куб. м газу.

При спалюванні цієї кількості мінерального палива виділяється 280-1015 кДж тепла.

Це спалювання супроводжується, особливо в країнах Європи і Північної Америки, кислотними дощами, які знищують ліси, озера, врожаї сільськогосподарських культур, руйнують промислові та цивільні споруди.

Ядерна енергетика виробляє довгоживучі радіоактивні відходи, які вже зараз виводять з ладу на довгі роки природну екосистему Землі.

Автомобілі отруюють повітря смогом, що загрожує здоров'ю людей і схоронності їх майна.

При сучасному витрачанні енергії в атмосферу щорічно викидається понад 5 млрд тонн вуглецю.

Нагромадження в атмосфері диоксиду вуглецю (С02) та інших продуктів згорання, а також теплове забруднення ведуть до виникнення парникового ефекту.

Очікується в середині майбутнього сторіччя підвищення температури на поверхні Землі на кілька градусів.

Ми приборкали енергію викопних палив і розплачуємося за це втратою здоров'я і чистоти середовища проживання.

За рік ми спалюємо його таку кількість, на вироблення якої природа витратила мільйони років.

Тобто запасену за мільйон років сонячну енергію ми спалюємо за рік. З 1900 по 1988 р. споживання енергії в світі зросло з 21 до 318 ексаджоулів (ексаджоуль дорівнює 1018 джоулів, або кількості тепла від спалювання 27 млн м3 сирої нафти).

Вугілля, нафта та природний газ забезпечують 88 % світової потреби в енергії, решта припадає на ядерну енергетику.

По країнах світу вироблення енергії дуже нерівномірне.

Наприклад, у Франції близько 70 % її виробляється на ядерних станціях.

Аварії на атомних станціях у Трімайл-Айленді в США та в Чорнобилі в істотно підірвали суспільну довіру до ядерної енергетики.

Сьогодні майже всі люди (крім зашорених спеціалістів) мають сумнів у можливості розроблення надійних способів управління радіоактивним розпадом, а також у тому, що є хоч яка-небудь можливість припинити розповсюдження ядерних матеріалів, що на довгі роки отруюють навколишнє середовище, а також придатних для виготовлення ядерної зброї.

Анонсы

Партнеры