Вісті з полів

Реклама

Історія мінералів земної кори

Він говорив про існування загальної космічної сили (у вигляді перетвореної сонячної енергії), яка викликає тиск життя на Землі. У книзі Історія мінералів земної кори ще 1923 р. він висвітлив новий напрямок у науці - генетичну мінералогію.

Згідно з його вченням жива речовина, трансформуючи сонячне випромінювання, залучає неорганічну матерію в безперервний круговорот.

Виходячи з цього, важко заперечувати проти твердження, що утворення всіх хімічних елементів і сполук, що є в Земній корі (в тому числі первинної сировини атомної енергетики - урану, плутонію) не могло відбутися без впливу сонячного випромінювання.

В. І. Вернадський говорив про автотропність, про неминучість харчування людини не за рахунок інших організмів, а безпосередньо за рахунок сонячних променів, її звільнення від цієї необхідності і є основою неминучого перетворення біосфери на ноосферу.

Виникнуть нові форми обміну речовиною і енергією між суспільством і природою при зростаючому біохімічному та іонному впливі людини на біосферу.

Саме в цей період з'являться нові технології використання природних ресурсів, природного середовища.

Ці технології перетворення енергії ми зараз навіть уявити собі не можемо.

В. І. Вернадський ще у 1892 р. в записках Про роль особистості в історії висловив думки, які виявились надзвичайно прозорливими відносно нашого сучасного стану...

Чи таке вже глухе це життя, яким воно здається?

Чи таке вже безформене та випадково-безцільне, як подається?

Чи така вже безсила особистість чинити опір потворним проявам науки, чи не є відсутність ясного розуміння та розголосу цієї потворності окремими особистостями (підкреслено - В. Д.) саме основною причиною і головною силою усіх потворних течій життя?

Коли є низка людських суспільств, і в цих суспільствах, державах в одних широко дана можливість мислячим одиницям висловлювати, обмірковувати та додавати свої думки - у других така можливість доведена до мінімуму - то перші суспільства набагато сильніші та щасливіші других суспільств.

Анонсы

Партнеры