Вісті з полів

Реклама

Захоронення отрут і продуктів радіоактивного розпаду

То вже верхня межа земної енергетики - середня температура земної поверхні досягне - З °С, розпочнеться великий потоп і тропічні області стануть малопридатними для проживання. Тому орієнтація на стале споживання енергії і, природно, на сталу чисельність населення планети неминуча.

І цей термін - усього лише 200 років - буде значно скорочений ще кількома факторами зросту людської активності: ускладненням добування викопного палива, адже воно спричиняє все більше відчуження й забруднення родючих земель, вичерпанням покладів рідкісних металів, зменшенням лісового покриву-джерела земного кисню, неминучим зростанням забруднення річок, морів і океанів промисловими та побутовими відходами.

Безумовно, розв'язання кожної з цих проблем можливе, але складність і ціна рішень з часом будуть зростати в багато разів.

Сьогодні, наприклад, центральною проблемою стала екологія.

Тому вже зараз уявляється неминучим збільшення витрат на екологічний захист - очищення, утилізацію відходів, захоронення отрут і продуктів радіоактивного розпаду.

Уже стає безперечним, що ці витрати мають істотно загальмувати приріст виробництва енергії за рахунок геологічних палив.

Іншими словами - прогрес у плані зростання за геометричною прогресією, з подвоєнням виробництва енергії традиційним способом через кожне покоління, практично вже завершений.

І в цьому висновку немає максималізму - просто завершився екстенсивний розвиток енергетики, розширення її виробництва, і розпочинається розвиток інтенсивний - вдосконалення перетворення енергії та її збереження.

Риси такого розвитку сьогодні явно видно - це мініатюризація, енергозберігаючі та безвідхідні технології, комплексні системи на відновлюваних джерелах енергії, всесвітній зв'язок виробництв і доступність інформації.

Ось чому по всьому світу спостерігається виникнення потужного народного руху прихильників фізичного і морального очищення - зелених.

Анонсы

Партнеры