Вісті з полів

Реклама

Еволюція

Відповідно до виявленої універсальної логіки природи - парадигми творення - фізична і біологічна еволюція тісно пов'язані й відповідні системи створюються за допомогою принципово однакових механізмів. Фундаментальна програма природи: інформація, що міститься у деякому сховищі, спрямовує створення системи за допомогою емісарів на кожному етапі революції.

Так, емісарами фізичної еволюції є проміжні субатомні частинки - переносники взаємодії, що належать до класу бозонів, біологічної - молекули інформаційної, або матричної РНК. Вони несуть інформацію на мові генетичного коду, що має один вимір.

Емісари еволюції багатоклітинних організмів - це множина молекул, переносників електронів.

Емісарами еволюції розуму є знаки мови, у буквальному розумінні - мова, писемність, жестикулювання.

З хаосу виникли простір і час, фізична еволюція привела до еволюції біологічної, а та в свою чергу - до еволюції розуму.

Остання веде до еволюції спрямованої.

Емісарами її є люди.

Тривалість фізичної еволюції визначається приблизно в 15 млрд років, біологічна еволюція триває близько 3 млрд, а еволюція розуму - близько 50 тис. років.

Спрямована еволюція тільки розпочалася і, очевидно, триватиме недовго.

Зараз саме час поцікавитися, до чого вона приведе.

Вже виникла зростаюча тенденція людського співтовариства берегти живі й неживі творіння природи, і гармонійне співіснування з цими творіннями провіщало б Еру, яка прийде на зміну спрямованій еволюції.

Академік В. І. Вернадський вважав, що наслідком спрямованої еволюції є створення сфери розуму - ноосфери (грецьке означає розум).

Людина, як усяке живе природне тіло, нерозривно зв'язана з певною геологічною оболонкою нашої планети - біосферою, що охоплює всю земну кулю.

Біосфера має різко відособлені розміри і в основному обумовлюється існуванням у ній живої речовини.

Анонсы

Партнеры