Вісті з полів

Реклама

Альтернатива антропогенному впливу на екологію

Дуже цікавий варіант теплопостачання м. Упсали. На глибині ЗО м розміщено посудину об'ємом 100 тис. м3. Сонячні колектори площею 4,2 тис. м2 підвищують температуру теплоносія до 70 °С. Акумулюється енергія 5500 мВт-год на рік. Вартість такого резервуара 4 млн, загальна вартість системи - 10 млн франків.

Собівартість енергії залежно від грунту - 0,03-0,01 крони за 1 кВт-год. Можливі також хімічні та електрохімічні засоби акумулювання сонячної енергії.

Для електролізера СТЕУ-4 продуктивністю водню 8 м3/год можна використовувати концентровану сонячну енергію.

Радіоастрономічна антена діаметром 15 м (виріб PC-10), площа дзеркальної параболи 180 м2, потужність у фокальному об'ємі - 120 кВт. Якщо використовувати нерухому чащу діаметром 32 м (S = 805 м2), потужність досягає 430 кВт. Густина потоку у фокальному об'ємі (діаметр 150 мм) при найвищій нормальній радіації (1 кВт/м2) може досягти 2000 Вт/см2. Тепло для електролізера та для одержання пари можливо одержувати з допомогою такого геліообладнання.

Щоденно Земля одержує від Сонця в тисячу разів більше енергії, ніж виробляють усі електростанції світу.

Виникла загальна необхідність у тому, щоб навчитися використовувати прямо й посередньо хоч би невелику її кількість.

Розробки на цю тему на теперішньому рівні розвитку цивілізації фактично лише розпочинаються.

Не буде помилкою сказати, що багато з існуючих проектів складні й незграбні.

Вони, природно, базуються на науково-технічних можливостях суспільства, хоч у більшості використовують їх не до кінця.

Високий рівень життя у промислово розвинутих країнах значною мірою обумовлений доступністю енергії - п'ята частина населення земної кулі, що проживає в цих країнах, витрачає понад 70 % усієї енергії, яка виробляється в світі.

Разом з тим питоме енергоспоживання (кількість енергії на виробництво одиниці валового національного продукту) в цих країнах з 1973 по 1985 р. знизилось на 20 %.

Анонсы

Партнеры