Вісті з полів

Реклама

Руйнування

Причиною руйнування ізоляторів був тривалий витік постійного струму через ізолювальну деталь, тобто - електроліз скла. Руйнування відбувалися як при від'ємній, так і додатній полярності напруги на шапку ізолятора.

Подробнее

Скло для електроізоляторів постійного струму

Передбачена також можливість визначення пробивної напруги скляних ізоляторів імпульсною напругою. При цих випробуваннях імпульсні хвилі утворюють напруги, які розвиваються в діелектрику швидше, ніж поширення розрядів у повітрі.

Подробнее

Випробування ізоляторів на електричний пробій

Такий метод випробування є повністю виправданим для контролю якості фарфорових ізоляторів, в яких при цьому виявляються скриті дефекти в ізолювальних деталях (тріщини, неякісне обпалювання тощо). Загартоване скло - це монолітний матеріал, якому практично не потрібна перевірка.

Подробнее

Нормативні значення на електричний пробій

Згідно з рекомендаціями МЕК (публікація 383) ізолювальне середовище, в якому визначається електрична міцність скляних ізоляторів, повинно бути слабко провідним. Питомий об'ємний опір повинен бути у межах 106-10р Омм. В нашій країні згідно з існуючими стандартами для випробування ізоляторів на електричний пробій використовується рідина з діапазоном питомого електричного опору 106- 107 Омм з електричною міцністю 6 кВ/мм. Ізолювальну рідину готують на основі трансформаторної оливи з додаванням концентрованого водного розчину аміаку.

Подробнее

Електрична міцність

Отже, дволужні склади стекол забезпечують стійкість до теплового пробою ізоляторів в найважчих кліматичних умовах їх експлуатації. Якщо пробій діелектрика не супроводжується попереднім нагріванням діелектрика або коли це нагрівання незначне, то ми маємо електричну форму пробою.

Подробнее

Діелектричні втрати

Величина діелектричних втрат дещо збільшується з підвищенням напруги, а також із збільшенням частоти струму. Діелектрична проникність кількісно характеризує поляризацію діелектрика.

Подробнее

Експериментальна експлуатація фарфорових ізоляторів

Діелектричні втрати характеризуються часткою енергії електричного поля, яка перетворилася в теплову в об'ємі діелектрика внаслідок виникнення струму провідності. У фізиці діелектриків для оцінки величини діелектричних втрат користуються функцією, яка характеризується відношенням потужності, що поглинена діелектриком, до потужності, яка пройшла через електричне коло з діелектриком без поглинання.

Подробнее

Поверхневий електричний опір

Збільшення вмісту у склі оксидів лужних металів призводить до посилення гідролізу поверхневого шару скла. Поверхневий електричний опір малолужного скла приблизно однаковий із склом складу 5. Скла складу 7 і 8 мають значно вищий поверхневий опір, ніж скло.

Подробнее

Питомий об'ємний електричний опір

Об'ємний опір натрієво-силікатних стекол зростає із зменшенням концентрації оксиду натрію в області як низьких, так і високих температур. У технології скла для оцінки електропровідності часто використовують значення температури Тк-100, при якій питомий опір становить 100 Омм. Враховуючи те, що в ряді випадків електроізолювальне скло експлуатується при підвищених температурах і найважливішим є значення електропровідності при цих температурах, а не при кімнатній температурі, електроізолювальна характеристика за значенням Тк-100 є дуже важливою.

Подробнее

Характеристика електроізолювальних стекол

Ізолятори з цього скла доцільно використовувати в районах з хімічно агресивним забрудненням, а також в районах з тропічним кліматом. По-друге, - це вища термостійкість ізоляторів із скла у звичайному стані.

Подробнее

Анонсы

Партнеры