Вісті з полів

Реклама

Законы сохранения заряда и энергии в электрической цепи

В любой электрической цепи есть всегда два типа элементов, независимо от того, представляет собой эта цепь карманный электрический фонарик fonarik.ua, радиоприемник или схему электрической сети большого завода. Это, во-первых, элементы, в которых создается разность концентраций заряженных частиц и разность потенциалов - обязательно за счет неэлектрической, некулоновской силы (генераторы электрической энергии). И, во-вторых, элементы, в которых электрическая энергия расходуется, . превращаясь в тепловую, механическую, химическую энергию и пр.
Подробнее

Террасная доска, декинг


Террасная доска, декингЕсли Вы счастливый обладатель жилой недвижимости, а тем более, загородного дома, тогда Террасная доска, декинг Кривой Рог цена - это то, что Вам нужно.Террасная доска, декинг


Представляем Вашему вниманию: гармонию технологии и природы, сочетание функциональности, элегантности, красоты и скромности.


Все это относится к современным террасным системам, попросту говоря «терраска», или террасная доска (декинг).

Подробнее

Дисципліна "Електричні системи та мережі"

Дисципліна "Електричні системи та мережі" є однією з профілюючих дисциплін спеціальності "Електротехнічні системи електроспоживання" й відіграє важливу роль в підготовці інженерів-електриків.
Основними завданнями курсу є ознайомлення студентів із структурою електроенергетичних систем і конструктивним виконанням електричних мереж, методами розрахунку й аналізу усталених режимів, основами проектування, а також способами регулювання режимів і підвищення економічності роботи мереж.
Подробнее

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ

У пропонованій праці викладена нова методика визначення економічної ефективності інвестицій в електричній мережі під час їх проектування та реконструкції. У підготовці цих матеріалів брала участь доцент Т.П. Кулик.
Автор вдячний професору В.С. Перхачу, доцентам П.Ф. Гоголюку, В.С. Костишину, О.В. Соломчаку за зауваження, зроблені під час редагування рукопису.
Подробнее

Структура та призначення електричних мереж

При централізованому виробництві електричної енергії в об'єднаній енергетичній системі можна значно зменшити необхідний резерв потужності й сумарну встановлену потужність електростанцій, сумарні капіталовкладення на їх спорудження й витрати на експлуатацію, а також підвищити надійність електропостачання споживачів і техніко-економічні показники роботи об'єднаної енергосистеми порівняно з ізольованою роботою окремих електростанцій. Електричні станції в енергетичній системі можна розташовувати незалежно від вузлів навантаження, що дає змогу використовувати місцеві енергетичні ресурси й забезпечує економічно доцільний розподіл потужності між електростанціями з позицій найменшої собівартості електричної енергії в системі.
Подробнее

Центри живлення

Приймачами електричної енергії називають електричні установки, в яких електрична енергія перетворюється в інші види енергії або в електричну енергію з іншими параметрами (напругою, частотою, родом струму). Наприклад, приймачами електричної енергії є електродвигуни змінного та постійного струму, в яких електрична енергія перетворюється на механічну, а також електричні, дугові та індукційні печі, в яких здійснюється перетворення електричної енергії в теплову, електроосвітлювальні установки, в яких електрична енергія перетворюється в світлову, та ін. Ширшим є поняття споживача електричної енергії.
Подробнее

Номінальні напруги електричних мереж

Кожен електроприймач розрахований на нормальну роботу з певною напругою, яку називають номінальною. За такої напруги забезпечується най економічніша робота електрообладнання та приймачів електричної енергії. Номінальна напруга електричної мережі відповідає номінальній напрузі її електроприймачів. Генератори, синхронні компенсатори, трансформатори й автотрансформатори розраховують на таку номінальну напругу, за якої забезпечується оптимальна робота споживачів електроенергії при мінімальних відхиленнях напруги від номінальної.
Для прикладу розглянемо схему електричної мережі, зображену на рис. 1.1.
Подробнее

Класифікація електричних мереж

Електричні мережі класифікують за низкою ознак, що дає змогу виявити загальні закономірності їх окремих підгруп і використати ці закономірності під час проектування й експлуатації мереж.
Основними ознаками мереж є вид струму, величина номінальної напруги, функціональне призначення, конфігурація схеми, характер споживачів тощо.
Подробнее

Схеми передавання електричної енергії від електростанцій

Спрощену схему передавання електричної енергії від електростанцій ЕС1, ЕС2 до споживачів. У цій схемі лінії ЛІ - Л4 є лініями живлення районних підстанцій 220/35/10 і 220/10 кВ й одночасно виконують функцію системо-твірних ліній. Лінія Л5 є лінією живлення підстанції 35/10 кВ, Л6 - підстанції 10/0,38 кВ, а Л9 - розподільного пункту РП-10. Лінію Л5, а також лінії Л6 і Л7 слід віднести до розподільних, якщо приймачами електроенергії вважати ТП. Розподільні мережі можуть бути високої напруги (понад 1000 В)
Подробнее

Замкнені мережі

Серед розімкнених розрізняють радіальні та магістральні мережі. Радіальною називають мережу, кожен споживач якої отримує живлення по окремій лінії (наприклад, лінії Л5, Лб, Л9 на рис. 1.2), магістральною - мережу, що живить декілька споживачів або їх групи (лінії Л 7, Л8). У таких мережах пошкодження будь-якої лінії призводить до порушення електропостачання відповідних споживачів.
Для підвищення надійності електропостачання розімкнеш мережі резервують (рис. 1.3). Наприклад, при порушенні електропостачання споживачів вмикають резервні перемички, які за нормального режиму роботи мережі були розімкненими (на рис. 1.3, а, б вони показані штриховими лініями), чи вмикається, наприклад, секційний вимикач ВС2 в кінці двоколової лінії (рис. 1.3, в), який в нормальному режимі роботи лінії був вимкненим.
Подробнее

Анонсы

Партнеры