Вісті з полів

Реклама

Навантаження, які діють на затвори

Розміри прокатної сталі для елементів затворів обмежують: листовий прокат повинен мати товщину не меншу 6 мм, рівнобокі кутики - розміри не менше 63-Х6, а нерівнобокі - 70X50X6 мм, швелери та двотаври повинні мати товщину полиць не менше 5 мм. Елементи затвора з'єднують електродуговим зварюванням автоматичним, напівавтоматичним або ручним способом. Залежно від марки сталі затвора, району будівництва матеріали для зварювання призначають за СНиП Стальные конструкции. Розглянемо навантаження, які діють на затвори.

Подробнее

Матеріали для виготовлення затворів

До складу рухомої частини затвора входять обшивка з товстолистової сталі, стрингери та горизонтальні балки з профільної сталі, діафрагми або вертикальні допоміжні ферми, ригель головного порталу, ноги порталу, підйомна або вагова ферма, розташована у площині нижніх поясів ригелів, рухомі опорні шарніри, розміщені на кінцях ніг порталу. Перераховані елементи мають таке ж призначення, як і у плоскому затворі.

Подробнее

Сегментний затвор

Головні балки затворів (ригелі), проліт яких не перевищує ЗО м, виконують зі складених зварних балок несиметричного поперечного перерізу, в якому одним з поясів є сталева обшивка. Ригелі сприймають навантаження від системи горизонтальних балок та діафрагм і передають його на опорно-кінцеві стояки.

Подробнее

Типи, складові частини затворів, область використання

За умовами роботи затвори поділяють на основні (працюють постійно при експлуатації); ремонтні (використовуються під час ремонту основного затвора); аварійні (розраховані на занурення У текучу воду при аваріях); будівельні (застосовуються для перекриття отворів під час будівництва). Плоский сталевий затвор має нерухому та рухому частини.

Подробнее

Затвори гідротехнічних споруд

Якщо такі машини відсутні, то вузли ферм можна виконувати, сплющуючи кінці стержнів решітки, або, у виключних випадках, на фасонках. Вузлові з'єднання завжди повинні бути герметичними, що запобігає корозії внутрішніх поверхонь стержнів. У випадку однакової розрахункової довжини стержня у площині та із площини ферм трубчастий переріз забезпечує абсолютну рівностійкість елемента.

Подробнее

Ферми з використанням круглих труб

Основні правила конструювання вузлів. Сили, які сходяться у вузлах, зрівноважуються без виникнення додаткових моментів тільки у тому випадку, коли осьові лінії, по яких напрямлені зусилля у стержнях, перехрещуються в одній точці, яку називають центром вузла. Тому конструювання ферм починають з креслення осьових ліній, які перехрещуються у вузлах відповідно до загальної геометричної схеми конструкції.

Подробнее

Підбір перерізів стержнів ферм

Кутики, що утворюють переріз, працюють спільно; їх розраховують як суцільностінні, якщо вони через рівні проміжки з'єднані між собою прокладками. У стиснутих стержнях відстань 1 між прокладками не повинна перевищувати 40 і, де і - радіус інерції кутика відносно осі, паралельній площині прокладки.

Подробнее

Замкнуті перерізи

Переріз з двох кутиків дає змогу заводити фасонку у щілину між стержнями, що спрощує конструювання вузлів і технологію зварювання елементів, які сходяться у вузлі. Комбінуючи кутики, можна створювати перерізи, які задовольняють дуже важливу при проектуванні центрально-стиснутих елементів умову рівностійкості.

Подробнее

Типи перерізів стержнів ферми

Якщо навантаження рівномірно розподілене, то дуже зручно спочатку обчислити його значення для 1 м2 вантажної площі, а потім, окресливши контури площі збору навантажень на вузол, який розглядають, перейти до зосередженої вузлової сили. При рівних панелях верхнього пояса навантажена площа для середніх вузлів; для крайніх вузлів. Зусилля у стержнях ферм знаходять окремо від кожного незалежно діючого розрахункового навантаження, вважаючи при цьому, що елементи, поєднані у вузли, сполучені між собою шарнірно.

Подробнее

Розрахунок ферм

У площині ферми стержні частково защемлені у вузлах. Ступінь защемлення тим вища, чим більше розтягнутих стержнів прилягає до стиснутого стержня і чим вони міцніші. Розрахункову довжину стиснутого пояса у площині ферми приймають рівною відстані між центрами сусідніх вузлів (довжині панелі), бо ступінь защемлення поясів у вузлах невеликий і ним нехтують.

Подробнее

Анонсы

Партнеры